logo

kielce

Młodych Demokratów cechuje aktywność i chęć działania. Komentujemy bieżące wydarzenia polityczne, zabieramy głos w sprawach ważnych dla Polski, stawiamy na doskonalenie swoich umiejętności. Przy tym wszystkim pozostajemy grupą przyjaciół, wciąż otwartą na nowe osoby.

Kieleckie Koło S”MD” jest kołem dynamicznym, niezmiennie aktywnym. Bierzemy udział w szkoleniach organizowanych zarówno przez zewnętrzne organizacje jak i przez doświadczonych i kompetentnych członków S”MD”. Spotykamy się ze znanymi postaciami sfery politycznej i społecznej – posłami, ludźmi nauki i kultury. Rozmawiamy także o zagadnieniach sfery społeczno-politycznej. Organizujemy takie eventy jak manifestacje czy happeningi. Stale rozwijamy też sferę towarzyską. Swoje pasje przekładamy na czyny.