logo

kielce

Reprezentacja

Władze krajowe S”MD”

Członek Zarządu Krajowego – Karol Wilczyński

Członek Konwentu Krajowego – Agnieszka Gosek

Krajowy Sąd Koleżeński – Adam Smuga

Zarząd Regionu S”MD”

Przewodniczący – Agnieszka Gosek

Wiceprzewodniczący  – Adam Smuga, Karol Wilczyński

Sekretarz – Łukasz Marzec

Skarbnik – Paweł Żurowski

Członkowie Zarządu – Paweł Ściegienny, Krzysztof Załubski

Konwent Regionu S”MD”

Członkowie Zarządu Regionu wchodzą z klucza w skład Konwentu.

Patryk Cylara, Żaneta Gorczyca, Kasia Kędzierska, Paulina Tutaj

Pełnomocnicy Zarządu Regionu

Pełnomocnik ds. IT – Paweł Ściegienny
e-mail: pawel.sciegienny{at}smd.org.pl